Jouw bedrijf   POZ

Jouw bedrijf

POZ

Naast de VAPZ en IPT, kan je als zelfstandige ook een POZ (Pensioenovereenkomst voor zelfstandigen) afsluiten. Deze verzekering lijkt op een IPT, maar is ook mogelijk voor zelfstandigen zonder vennootschap. Bij de POZ geldt dat je op de gestorte premie een belastingvoordeel van 30 % krijgt, rekening houdend met de grenzen van de 80 %-regel. Net zoals bij de IPT spaar je hier in vast rendement en/of in fondsen.

Bij een POZ spaar je in vast rendement en/of in fondsen.