BA Toevertrouwde goederen

De BA voor schade aan toevertrouwde goederen werkt met een vergoedingsgrens per schadegeval en/of per verzekeringsjaar van 25.000 euro voor toevertrouwde goederen. Hogere bedragen zijn mogelijk op aanvraag.

Deze BA heeft betrekking tot roerende of onroerende goederen die aan derden toebehoren en die tijdelijk (tot 15 dagen) aan jou toevertrouwd zijn in het kader van jouw specifieke beroepsactiviteiten. Bij een garage zijn dat bijvoorbeeld de auto’s van klanten die op de parking of in het atelier staan. 

De BA Toevertrouwde goederen dekt alle materiële schade – inclusief de immateriële gevolgschade – aan de toevertrouwde goederen tijdens het werk, het laden, het uitladen en het transporteren (behalve als het vervoer van goederen de hoofdactiviteit van jouw bedrijf is). 

In het geval van een garage is dit bijvoorbeeld de schade die een garagehouder aan een voertuig toebrengt wanneer hij een andere wagen verplaatst, plus het verlies dat de eigenaar lijdt omdat hij niet over zijn auto kan beschikken. Maar hieronder valt evengoed de buitencontractuele aansprakelijkheid voor schade wanneer onbevoegden zich toegang verschaffen tot de beveiligde website van jouw onderneming, ondanks de genomen preventiemaatregelen.