Gewaarborgd inkomen

Wanneer je niet kan werken, heb je vroeg of laat geen inkomen meer. Het ziekenfonds komt maar zeer beperkt tussen, dus moet je zelf voor een sociaal vangnet zorgen. Een verzekering gewaarborgd inkomen zorgt ervoor dat je maandelijks een vergoeding ontvangt waarmee je jouw maandelijkse kosten kunt dekken. Dit laat jou toe om jouw levensstandaard grotendeels te behouden.

Wanneer geldt het gewaarborgd inkomen?

Het gewaarborgd inkomen geldt van zodra je om medische redenen meer dan 25 % arbeidsongeschikt bent, ongeacht de duur van deze ongeschiktheid. De premie die je hiervoor betaald is 100 % aftrekbaar als beroepskost. 

Een verzekering op maat

Een gewaarborgd inkomen is een verzekering waar maatwerk aan te pas komt, er zijn namelijk heel wat variabelen:

  1. Bij ziekte en alle ongevallen
  2. Fysieke invaliditeit > 25 %
  3. Uitbetaling pro rata % invaliditeit
  4. Maandelijks bedrag start vanaf 30 dagen na startdatum, tenzij de afkoop vanaf 1e dag
  5. Vanaf 1e dag invaliditeit tot aan 67 jaar
  6. Bedrag is 80 % van het NBI
  7. 100 % aftrekbaar als beroepskost