BA Na levering/werken

Daarnaast geniet je ook van rechtsbijstand, de polis biedt namelijk een wereldwijde dekking (met uitzondering van USA/Canada). Voor de rechtsbijstand geldt een vergoedingsgrens per schadegeval en/of per verzekeringsjaar van 25.000 euro.

De BA Na levering/werken omvat

  • De burgerlijke aansprakelijkheid krachtens de Europese Richtlijn van 25 juli 1985 inzake de aansprakelijkheid voor producten met gebreken.
  • Een posterioriteit van 36 maanden na de vrijwillige en definitieve stopzetting van het bedrijf
  • Een specifieke dekking bij schade aan derden omdat het geleverde product of het uitgevoerde werk niet de beloofde doeltreffendheid vertoont ten gevolge van een materiële uitvoeringsfout.