Jouw bedrijf   BA Uitbating

Jouw bedrijf

BA Uitbating

De BA Uitbating voorziet een vergoedingsgrens per schadegeval en/of per verzekeringsjaar van 1.500.000 euro voor lichamelijke, stoffelijke en immateriële gevolgschade. Concreet beschermt deze BA de verzekeringnemer voor:

  • De aanverwante activiteiten die nodig zijn voor en verband houden met de uitoefening van je hoofdactiviteit, op voorwaarde dat je beschikt over de nodige vereiste erkenningen en opleidingen voor het uitoefenen van deze beroepsactiviteiten.
  • De daden van je personeel, onderaannemers, interims, jobstudenten en stagiairs op voorwaarde dat de premie wordt berekend in functie van de omzet van het bedrijf.
  • Accidentele milieuschade tot beloop van 30 % van het verzekerde bedrag voor stoffelijke schade. De lichamelijke schade die het gevolg is van een accidentele aantasting van het milieu is verzekerd tot beloop van 100 %.
  • De stoffelijke en immateriële gevolgschade door vuur, rook, ontploffing, brand en water tot beloop van 30 % van het verzekerde bedrag voor stoffelijke schade. De lichamelijke schade die het gevolg is van vuur, rook, ontploffing, brand en water is verzekerd tot beloop van 100 %.