Juridische bijstand

Een verzekering rechtsbijstand komt tussen in geval van een juridisch geschil en dekt de kosten hiervan. Het gaat hier niet uitsluitend over gerechtskosten, maar ook bijvoorbeeld over de advocatenkosten die komen kijken bij een minnelijke schikking. 

Voorschotten op een schadevergoedingen kunnen soms via de waarborg rechtsbijstand verkregen worden. Maar er kan bijvoorbeeld ook een regeling getroffen worden wanneer de tegenpartij niet de financiële middelen heeft om het schadegeval te vergoeden.

Concreet worden alle versnipperde waarborgen rechtsbijstand uit de verschillende verzekeringen – zowel privé als zakelijk – in één polis verzameld. Zo is er bij een mogelijk geschil slechts één aanspreekpunt, ongeacht het over een geschil met een huurder, werknemer of belastingcontroleur gaat.