Verplichte verzekering personeel

Als werkgever ben je aansprakelijk voor jouw personeel. Het is dan ook wettelijk verplicht om een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten voor je werknemers. Wanneer iemand van jouw personeel een ongeval op het werk – of onderweg van en naar het werk – krijgt, draai jij voor de kosten op. De mutualiteit komt namelijk niet tussen bij arbeidsongevallen. 

Als bedrijfsleider heb je de keuze om enkel de wettelijk verplichte waarborgen te voorzien of om je werknemers extra bescherming aan te bieden. Een standaard arbeidsongevallenverzekering voldoet aan de wettelijk bepaalde waarborgen voor werknemers en zorgt voor:

  • De kosten voor medische verzorging na een ongeval
  • Een dagvergoeding in geval van tijdelijke arbeidsongeschiktheid 
  • Een jaarlijkse vergoeding in geval van blijvende arbeidsongeschiktheid (na controle door arts)
  • Een vergoeding indien hulp van anderen nodig is (bijvoorbeeld bij ernstige blijvende letsels)
  • Een vergoeding voor de nabestaanden van de werknemer in geval van overlijden

Excedent wet

Als werkgever kan je er ook voor kiezen om je werknemers nog beter te beschermen dan wat er door de wet minimaal voorzien is. Door middel van de Excedent wet bijvoorbeeld, die het loonplafond van de dekking verhoogt.

Gewaarborgd loon

In geval van tijdelijke arbeidsongeschiktheid van één van je werknemers vergoedt de arbeidsongevallenverzekering standaard 90 % van het loon. Maar als werkgever ben je verplicht om de eerste maand 100 % van het loon uit te betalen. In het geval dat je kiest voor de optie ‘gewaarborgd loon’, wordt de overige 10 % bijgepast. Bij het afsluiten van deze optie kan je kiezen of je ook nog bijkomend de bijhorende patronale bedragen wil verzekeren. 

Ongevallen werknemer privé

Een andere optie is om de verzekering te laten doorlopen tijdens het privéleven van je medewerkers. De grens tussen werk en privé is namelijk niet altijd even duidelijk, want wat als jouw vertegenwoordiger na het werk een zakendiner heeft of gaat lunchen met vrienden die ook zakenpartners zijn? Als bedrijf biedt je zo een belangrijk extralegaal voordeel aan jouw personeel, wat fiscaal voordeliger is dan een loonsverhoging. Er zijn drie verschillende formules mogelijk:

  • Verzekering van het voltallige personeel, waarbij de premie door de werkgever betaald wordt
  • Een facultatieve aansluiting (met of zonder gezinsleden), waarbij de premie door de werknemer betaald wordt
  • Een restrictieve lijst van verzekerde personen op naambasis