Jouw bedrijf   Ideal Liability

Jouw bedrijf

Ideal Liability

Als ondernemer kan jouw burgerlijke aansprakelijkheid ingeroepen worden voor fouten of nalatigheden die je tijdens en door je bedrijfsactiviteiten begaan hebt. Stel bijvoorbeeld dat er een scheur zit in de wand van de mazouttank van jouw bedrijf en dat alles wegstroomt in een naburige beek of rivier… In dit geval ben jij aansprakelijk. 

Gelukkig kan je jezelf indekken met een Ideal Liability-polis. Deze polis waarborgt namelijk de vergoeding voor de lichamelijke, stoffelijke en immateriële gevolgschade die toegebracht werd aan derden in het kader van de verzekerde activiteiten. 

De doelgroep van deze polis zijn Belgische ondernemingen die tot 250 personen tewerkstellen. De Ideal liability dekt drie beroepsaansprakelijkheden: de BA Uitbating, de BA Toevertrouwde goederen en de BA Na levering/werken. De vergoedingsgrens kan op aanvraag eenvoudig opgetrokken worden tot 2.500.000 euro.