Jouw bedrijf   IPT

Jouw bedrijf

IPT

Je kan als zelfstandige bedrijfsleider in een vennootschap ook een IPT of Individuele Pensioentoezegging afsluiten. Deze verzekering biedt heel wat persoonlijke voordelen, maar het allergrootste voordeel is dat jouw bedrijf de premies financiert. Zo bouw je aan een ruim kapitaal voor later, dat integraal betaald wordt door jouw vennootschap. 

Andere extra’s zijn een absolute waarborg van jouw opgebouwd pensioenkapitaal (ook in geval van faillissement en overname), aanvullende voorwaarden op maat in geval van overlijden of arbeidsongeschiktheid en een bruikbare waarborg voor jouw hypothecair krediet. Met een IPT kan je zowel sparen in vast rendement als in fondsen.

Naast de persoonlijke voordelen levert de IPT ook een voordeel op voor jouw bedrijf. De bijdragen zijn namelijk aftrekbaar als beroepskosten, waardoor je zaak van een aanzienlijke belastingvermindering geniet.