Familiale verzekering

Een ongeluk is snel gebeurd, zeker wanneer er kinderen en huisdieren in de picture zijn. Daarom is het aan te raden om een familiale verzekering af te sluiten. Deze verzekering wordt ook wel burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering of BA gezin genoemd. Er bestaan zowel familiale verzekeringen voor alleenstaanden als voor gezinnen met of zonder kinderen.

Wat valt er onder een familiale verzekering?

Het toebrengen van materiële of lichamelijke schade aan derden door:

 • Jezelf
 • Je echtgenoot of partner waarmee je onder één dak samenwoont
 • Je kinderen en minderjarigen die onder jouw hoederecht vallen
 • Jouw huisdieren, zoals honden, katten, parkieten…
 • Kinderen van derden waar je tijdelijk verantwoordelijk voor bent
 • Personen die tijdelijk bij jou verblijven

Deze schade is:

 • Het directe gevolg van een daad, onvoorzichtigheid of nalatigheid
 • Toegebracht in de privésfeer

Wat dekt een familiale verzekering niet?

 • Schade die door jou of iemand uit je gezin toegebracht wordt aan derden in een professionele omgeving
 • Schade die opzettelijk aangebracht wordt aan derden door jou of een ander gezinslid van 18 jaar of ouder
 • Materiële schade of verwondingen binnen het gezin die toegebracht werden door jezelf of iemand anders van je gezin
 • Lichamelijke of materiële schade die door een derde toegebracht is aan jou of aan je gezin.

Is een familiale verzekering verplicht?

Het is geen verplichte verzekering, maar wel uiterst handig. De kosten lopen nu eenmaal snel op wanneer je de antieke vaas van je grootouders omstoot of wanneer zoonlief met z’n fiets tegen de auto van de buren botst. 

Good to know: De minimumdekkingen van deze verzekering zijn wettelijk bepaald. Deze dekkingen kunnen uitgebreid worden om zo een optimale bescherming te bieden.

Hoe werkt een familiale verzekering?

Een familiale verzekering gaat steeds na wie er aansprakelijk is voor de aangebrachte schade aan derden. Ben jij verantwoordelijk voor de schade, dan ben je wettelijk verplicht om de veroorzaakte schade te vergoeden. In de meeste gevallen is er ook rechtsbijstand voorzien in een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering. Dit is vooral handig wanneer je schadegeval in de rechtbank beslecht wordt, want dan komt je verzekering tussen voor de kosten en erelonen van je advocaat.