Rechtsbijstandverzekering

Een rechtsbijstandverzekering is een verzekering die je in geval van een conflict uit de nood helpt door:

  • Je te informeren over jouw rechten
  • Een schadevergoeding te regelen
  • Jouw belangen te verdedigen
  • Financiële steun te bieden en de gerechtskosten en honoraria van advocaten en andere experts te betalen in geval van gerechtelijke procedures

In geval van een conflict helpt een rechtsbijstandverzekering je uit de nood.

Je kan de rechtsbijstandverzekering apart of in combinatie met andere polissen afsluiten. Deze rechtsbijstand geldt in volgende situaties:

  • Je hebt zelf schade geleden en wil hier een vergoeding voor krijgen (wanneer je invalide wordt door een foute ingreep in het ziekenhuis bijvoorbeeld)
  • Iemand beweert dat jij aansprakelijk bent voor de berokken schade (dit kan bijvoorbeeld de belastingcontroleur zijn die je belastingaangifte betwist)