Ongevallenverzekering

Stel dat je je bezeert tijdens een partijtje voetbal in de tuin of thuis van de ladder valt. Het ziekenfonds en je hospitalisatieverzekering zullen de medische kosten dekken, maar wat als je blijvend invalide bent? In dat geval biedt een ongevallenverzekering je een extra vergoeding, ongeacht het letsel je eigen fout is of niet. 

Wat wordt verzekerd?

Zowel de onmiddellijke kosten als een vergoeding op lange termijn worden verzekerd in geval van:

  • Medische kosten
  • Tijdelijke ongeschiktheid
  • Blijvende invaliditeit 
  • Overlijden

De ongevallenverzekering dekt een ongeval in privésfeer met letsel.

Concreet is een ongevallenverzekering van toepassing wanneer het over een ongeval in privésfeer gaat, met een letsel tot gevolg. Deze verzekering is niet geldig wanneer het ongeval veroorzaakt werd door dronkenschap of tijdens het uitoefenen van gevaarlijke sporten. Ook een auto-ongeval of een ongeval op de weg wordt niet gedekt, hiervoor kan je rekenen op een bestuurdersverzekering.