Hoe een rechtsbijstandverzekering jou ondersteuning biedt

17 augustus 2022

Jouw rechten worden verdedigd

Wanneer je dus te maken krijgt met een bepaald conflict, of het nu om je wagen, je woning of iets in je privéleven gaat, je kan altijd op ons en de nodige rechtsbijstand rekenen. Allereerst bekijken we om de zaken zonder tussenkomst van advocaten of van het gerecht te gaan oplossen. Zo kan misschien een langer aanslepend proces vermeden worden voor alle betrokken partijen.

Een omvattende rechtsbijstandverzekering

Blijkt een minnelijke schikking echter niet mogelijk of dient er een effectieve juridische procedure opgestart te worden, dan mag je rekenen op gerichte administratieve en juridische bijstand. De verzekering omvat ook de gerechtskosten, de lonen van experts en het ereloon van de advocaat naar keuze.

Je mag rekenen op een complete rechtsbijstand, waarbij de verzekering ook gerechtskosten en lonen dekt.

Snel en doeltreffend geholpen

We beantwoorden alle binnenkomende aanvragen zo snel als mogelijk in overleg met onze partner in rechtsbijstandverzekeringen. Samen gaan we pragmatisch te werk, vragen we naar een volledige omschrijving van de problemen/het conflict en zorgen we voor kwaliteitsvolle oplossingen die zich baseren op gezond verstand.

De beste waarborgen met complete transparantie

Onze partner Arces voorziet via de Artikel 1-verzekeringen de beste waarborgen op de markt. Indien je toch ergens op de Belgische markt een andere rechtsbijstandverzekeraar terugvindt met betere voorwaarden om jouw schadegeval of conflict aan te pakken, dan bieden wij je dezelfde voorwaarden. En wij kunnen als verzekeringsadviseur jouw dossier ook 24 op 24 opvolgen om je te informeren over eventuele updates.