Laat je spaargeld renderen met Tak 23

4 oktober 2022

Jaarlijks stijgen de prijzen door de impact van de inflatie. Dit zorgt ervoor dat het spaarboekje in de praktijk eigenlijk een passief verliesboekje wordt. Met de producten van Tak 23 kun je echter een deel van de stortingen voor aanvullend pensioen, langetermijnsparen of niet-fiscaal sparen gaan beleggen. Dit lukt met zowel bestaande als nieuwe contracten.

Wat houdt Tak 23 juist in?

De producten van Tak 23 zijn een Belgische spaarformule die specifiek geldt voor verzekeringsmaatschappijen. Deze zijn dus niet gelinkt aan de bank. Wie een verzekeringscontract afsluit voor aanvullend pensioen, langetermijnsparen of niet-fiscaal sparen, kan van één van de producten gebruik maken.

De producten zijn gelinkt aan bepaalde uitgekozen beleggingsfondsen. Wees ervan op de hoogte dat hier echter geen kapitaals- of rendementsgarantie aan verbonden zit. Uit het verleden blijkt wel dat de fondsen voor meer rendement zorgen dan bij Tak 21.

Alles draait rond rendement

Voor de meeste beleggers dient rendement zich natuurlijk aan als de hoogste prioriteit. Het geldt als een cruciale voorwaarde bij het uitkiezen van de geschikte fondsen om in te gaan beleggen. De P&V-groep rekent tijdens de selectie onder meer op de Morningstar Rating, een tool die scores uitdeelt aan de prestaties van fondsen.

Er worden tot maximaal vijf sterren uitgedeeld, berekend op basis van drie verschillende parameters: historisch rendement, het risico en de kosten. Onze verzekeringsadviseurs selecteerden enkel fondsen met minstens vier sterren. Deze horen tot de beste 32,5% van alle fondsen.

Naast historische prestaties, de kosten en het risico, groeit ook duurzaamheid als een belangrijk element tijdens beleggingskeuzes.

Het belang van duurzaamheid bij beleggen

Duurzaamheid is een criterium dat de laatste jaren steeds meer aan belang wint. Binnen de selectie van de P&V-groep worden sinds 2022 enkel nog fondsen aangeboden die duurzame organisaties stimuleren. De fondsen mogen dus niet gebruikt worden voor milieuonvriendelijke en onmenselijke praktijken.

De indeling hiervan gebeurt via het Europees raamwerk SDFR (Sustainable Finance Disclosure Regulation). Fondsen die de labels van Artikel 8 en Artikel 9 kregen, zijn onweerlegbaar duurzaam. Dus viel de keuze ook op deze fondsen.

Een fonds volledig op jouw maat

Binnen Tak 23 bieden we bij Bram van Holm Verzekeringen een negental fondsen voor je aan. Deze kunnen we onderverdelen in de volgende groepen:

  1.  Profielfondsen zijn fondsen die voldoen aan één van de volgende profielen: defensief, neutraal, evenwichtig of dynamisch. Samen met de verzekeringsexperts van Bram van Holm stellen we een persoonlijk profiel op.
  2.  Een indexfonds geldt als een soort aandelentracker, een passief fondstype die een beursindex volgt. Historisch gezien zorgt dit vaak voor een mooi rendement en de beheerskosten blijven relatief laag.
  3.  Er zijn twee themafondsen beschikbaar die zich specifiek richten naar de sociaal-ethische impact.

De laatste nieuwkomer is een cashfonds die vooral fungeert als ‘wachtrekening’ in moeilijke beurstijden. Het kan ook dienen als een zekere reserve na meerdere stortingen te investeren in eerder dynamische fondsen. Indien overdrachten gebeuren vanuit dit fonds gaat dit nooit gepaard met aanvullende kosten.