Back to school! Is jouw kind voldoende verzekerd?

1 september 2021

Het is weer zover. Een nieuw schooljaar is begonnen. Dat wil zeggen dat na twee maanden vakantie de dagelijkse routine weer start. Een hele ommezwaai voor je kind, maar ook als ouder is voldoende voorbereiding op het nieuwe schooljaar een must.

Bij Bram van Holm informeren we je graag over de verschillende soorten verzekeringen die er zijn, en adviseren we jullie rond alle verzekeringen. In deze blog kan je meer lezen over de schoolverzekering.

Wat dekt de schoolverzekering?

Elke school is uiteraard verzekerd, dit meestal met een verzekering die twee waarborgen biedt, enerzijds burgerlijke aansprakelijkheidsdekking (BA) en een dekking voor lichamelijke ongevallen.

“Scholen zijn NIET wettelijk verplicht om ook een ongevallenverzekering af te sluiten. Het wordt natuurlijk wel vaak verondersteld. Pols dus tijdig bij de verantwoordelijke van de school over welke verzekeringen zij beschikken.”

Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering

De BA of burgerlijke aansprakelijkheidsdekking van een schoolverzekering komt tussen als je kind tijdens schoolactiviteiten of nevenactiviteiten van de school materiële schade en/of letselschade oploopt en waarbij de aansprakelijkheid van de school is betrokken. Niet enkel tijdens de lessen onder toezicht, maar ook tijdens voor- en naschoolse opvang, bos- en sneeuwklassen, uitstapjes en stages binnen en buiten de schooluren.

De schoolverzekering gaat soms ook nog een stuk verder en dekt dan ook de burgerlijke aansprakelijkheid van je kind en zelfs die van jou als ouder omdat jij als ouder burgerlijk aansprakelijk bent voor de daden van je kind zolang hij/zij minderjarig is.  De schade die leerlingen aan elkaar toebrengen is in dat geval dus ook gedekt.

Bepaalde zaken zijn echter niet gedekt:

  • Schade tijdens activiteiten ondernomen uit eigen initiatief
  • Schade aan gebouwen en glasbreuk

Dekking voor lichamelijke ongevallendekking

Wanneer een ongeval te wijten is aan de fout, onvoorzichtigheid of nalatigheid van de school, de leraar of een medeleerling, dan is niemand aansprakelijk voor de schade en kan je beroep doen op de lichamelijke ongevallendekking. Deze verzekering vergoedt de dokterskosten, medicatie en andere medische materialen zoals een brace enz. In het geval van blijvende invaliditeit of overlijden betaalt de verzekeraar een in de polis overeengekomen vergoeding.

Naar school met het openbaar vervoer, de fiets, de step of te voet…? De ongevallen verzekering voorziet steeds een dekking in geval van ongevallen onderweg naar school of buiten de school waar leerlingen niet onder het toezicht staan van de school.

Tip! Leg de route van en naar school samen met je kind één of enkele keren af. Op deze manier voelt je kind zich comfortabel. Wijs heb ook op de gevaren en bepaalde puntjes waar ze best op letten om veilig dit dagelijkse traject te doen.

Wist je dat?

  • de BA familiale verzekering tussenkomt voor schade aan materiaal van klasgenoten? Denken we maar een een bril, gsm, enz.
  • de rechtsbijstandsverzekering je kan je helpen om zelf de kosten bij een aansprakelijke derde te verhalen?
  • je kind niet altijd is verzekerd bij zijn/haar inschrijvingen in hobby- of sportclub, vooral bij stages of kampjes tijdens de schoolvakanties?
     

Ons advies: check vooraf de schoolverzekering zodat je niet voor verrassingen komt te staan.